ศบค. เผย 10 จังหวัดติด CV รายใหม่สูงสุด…

วันที่ 16 ม.ค.65 มีรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์ CV-19 ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2565 มีผู้ติด CV-19 รายใหม่ 8,077 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดในประเทศ 7,795 ราย และมาจากต่างประเทศ 282 ราย ทำให้มีผู้ติดสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 101,050 ราย

สถานการณ์ CV-19 วันนี้

สถานการณ์ CV-19 วันนี้

ศบค. เผย 10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ติด CV-19 รายใหม่ในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด วันที่ 16 ม.ค.

1.กรุงเทพมหานคร 789 ราย สะสม 9,225 ราย

2.สมุทรปราการ 705 ราย สะสม 7,392 ราย

3.ชลบุรี 629 ราย สะสม 11,086 ราย

4.ภูเก็ต 400 ราย สะสม 4,893 ราย

5.นนทบุรี 387 ราย สะสม 3,891 ราย

6.ปทุมธานี 287 ราย สะสม 1,868 ราย

7.ขอนแก่น 278 ราย สะสม 3,599 ราย

8.อุบลราชธานี 262 ราย สะสม 5,304 ราย

9.เชียงใหม่ 183 ราย สะสม 3,075 ราย

10.ระยอง 183 ราย สะสม 2,002 ราย

อย่างไรก็ตาม 10 จังหวัดติด CV-19 สูงสุด กทม. ยอด 789 ราย จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต นนทบุรี ปทุมธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.