คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ติดแล้ว 1047 ราย…

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน ว่า พบผู้ติด CV-19 รายใหม่เพิ่ม 199 ราย

โดยเป็นผู้ติดที่เดินทางจากต่างจังหวัด 6 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 2 ราย กาญจนบุรี 3 ราย และแพร่ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 193 ราย เป็นผู้ติดในจังหวัด โดยเป็นการสัมผัสจากผู้ติดรายก่อนหน้า 28 ราย

เป็นการแพร่กระจายในครอบครัว 14 ราย กระจายตาม 8 ครอบครัวใน อ.เมืองเชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ อ.สันทราย อ.สันป่าตอง อ.สารภี อ.แม่ริม และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการสอบสวน 20 ราย

จากคลัสเตอร์ต่างๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุม 39 ราย อาทิ บ้านพุย หมู่ 7 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด 7 ราย, บ้านกิ่งแก้ววิบูลย์สันติ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ 6 ราย, โรงน้ำดื่มพีเอ็น โรงลูกชิ้นพรสวรรค์

และหอพักเจ๊พร หมู่ 9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง 5 ราย, บ้านกองฮัก หมู่ 4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 2 ราย, บ้านดอยคำ หมู่ 8 .หางดง อ.ฮอด 2 ราย, พนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ริมปิง อ.เมืองเชียงใหม่ 8 ราย นอกนั้นพบแห่งละ 1-2 รายจากหลายคลัสเตอร์

นอกจากนี้ ยังมีการรแพร่กระจายจากคลัสเตอร์ที่มีการแพร่กระจายต่อเนื่องอีก 92 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 54 ราย, คลัสเตอร์โลตัสคำเที่ยง 9 ราย, หมู่ 11 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 8 ราย

ร้าน Mr. DIY สาขากาดฝรั่ง อ.หางดง 6 ราย, ร้านโฟรเซ่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมืองเชียงใหม่ 5 ราย, บาร์ย่านช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ 2 ราย, บริษัท เชียงใหม่ธรีเซอร์วิส ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ 2 ราย, บริษัท นพดลพาณิชย์ (ซุปเปอร์ไฮเวย์) เพิ่ม 2 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 1 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติด 54 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาด พนักงานเข็นรถรับส่งผักหรือสินค้าทั่วตลาด รวมผู้ติดทั้งหมด 1,047 ราย ขณะนี้การติด CV-19 เริ่มลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่กระจายออกไปพื้นที่รอบนอกอย่างใกล้ชิด

คลัสเตอร์โลตัสคำเที่ยง อ.เมืองเชียงใหม่ พบผู้ติด 9 ราย ทำให้มีผู้ติดรวม 32 ราย พบมีการแพร่กระจายไปหลายแผนก อยู่ระหว่างการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่ม ส่วนที่ร้าน Mr. DIY สาขาโลตัสรวมโชค พบผู้ติด 3 ราย

ยังสอบสวนไม่ได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับพนักงานในห้างโลตัสหรือไม่ แต่มีความเชื่อมโยงแพร่กระจายของ CV-19 ต่อไปยังร้าน Mr. DIY สาขากาดฝรั่ง หางดง ซึ่งวันนี้พบผู้ติดเพิ่ม 6 ราย อยู่ระหว่างการค้นหากลุ่มเสี่ย งเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *